Jak unikać pogryzienia? Co robić po ugryzieniu czy udrapnięciu?

Żeby zapobiec przykrym, a nawet tra­gicznym zdarzeniom będącym efektem spotkań ze zwierzętami, na­ucz swoje dziecko, jak postępować w sytu­acji kontaktu z psem, kotem czy innym zwierzęciem.

NIE WOLNO DRAŻNIĆ ZWIERZĄT

Nie podchodź do obcego psa.

Trzymaj się z daleka od psów uwiązanych na łańcuchu czy przebywających na ogro­dzo­nym terenie.

Nie krzycz, nie biegaj dookoła, nie wsuwaj rąk przez ogrodzenie.

PSY CZASAMI WALCZĄ

Często do pogryzień właścicieli zwierząt dochodzi w sytuacji, gdy próbują rozdzielić swojego psa, który gryzie się z drugim psem. Nigdy nie wkładaj ręki pomiędzy walczące psy.

JAK WYGLĄDA ROZGNIEWANY PIES?

Znaki ostrzegawcze to: szczekanie, warczenie z pokazywaniem zę­bów i uszami płasko położonymi po sobie, sztywne nogi, ogon uniesiony i zjeżona sierść.

Jeżeli pies tak wygląda, powoli odejdź na bok. Powiedź „NIE” lub „FE” stanowczym tonem i zachowuj się, jakbyś się nie bał. Nigdy nie wpatruj się w oczy psa, ale też nie odwra­caj się i nie uciekaj.

Psy bywają zazdrosne o niektóre przedmioty.

Nie zabieraj psu kości, piłek i innych jego rzeczy. Nigdy nie wyrywaj mu jedzenia z pyska i nie przeszkadzaj, kiedy je. Zaskoczony ugryzie nawet właściciela. Jest to jego działanie instynktowne.

Jeśli zostałeś pogryziony, natychmiast powiedz o tym komuś dorosłemu. Za­pamię­taj, jak wyglądał pies, czy miał ob­rożę i w jakim kierunku poszedł. Przemyj ranę wodą z MYDŁEM. Mydło zabija wirus wścieklizny.

Pójdź natychmiast do lekarza rodzinnego lub na pogotowie. Pokaż po­gryzienie i powiedź o zaistniałym wyda­rzeniu. Dobrze jest znać dane właściciela zwierzęcia. Bez rozpoczęcia procedury przez lekarza ludzkiego nie jest możliwa BEZPŁATNA obserwacja zwierzęcia.

Można dodatkowo zgłosić pogryzienie do powiatowego lekarza weterynarii (tel. w Pile 67/212-38-72) i do straży miej­skiej (nr 986).
Pies musi zostać odnaleziony i przejść obserwację, która jest BEZPŁATNA w przypadku, gdy najpierw badanie osoby ugryzionej czy udrapniętej zrobi lekarz ludzki. Obserwacja to 4 krótkie wizyty u wyznaczonego lekarza weterynarii w przeciągu 15 dni od ugryzienia/udrapnięcia.

NIE!

podchodź do obcego psa

NIE!

uciekaj przed atakującym psem

NIE!

odwracaj się do psa plecami

NIE!

prześlizguj się obok śpiącego psa

NIE!

zapędzaj psa w ciasny kąt

NIE!

pochylaj się nad psem

NIE!

próbuj głaskać psa

NIE!

wyciągaj ręki w kierunku psa lub jego właściciela

Nie!

Prowokuj sytuacji, która wcale nie musi zaist­nieć. Jeżeli pies Cię nie zaczepia, nie zaczepiaj go!

Pamiętaj!

Dokładnie tak samo, jak są dobre i złe spo­soby postępowania z ludźmi, tak samo są dobre i złe sposoby postępowania ze zwie­rzętami!!!

Bądź zawsze łagodny dla zwierząt.

One również mają uczucia.

Tysiące zwierząt każdego dnia jest wy­rzucanych, setki trafia do biednych, przepeł­nionych schronisk, setki wpadają pod koła samo­chodów. Nie wszystkie są otoczone opieką.

Bezdomnych zwierząt w Polsce jest za dużo. Aby potomstwa Twojego pupila nie spotkał taki los, zleć lekarzowi weterynarii wykona­nie zabiegu kastracji lub steryliza­cji Twojego czworonożnego przyjaciela.

Psy i koty wychodzące z domu mu­szą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie.