Czy suka lub kotka powinna mieć choć raz w życiu młode?

Jeśli ma być później wysterylizowana, to absolutnie nie musi! Nie ma sensu zmuszać jej do przechodzenia ciąży i bólu porodowego, co związane jest czasem, a zwłaszcza u zwierząt rasowych również z zagrożeniem zdrowia, a czasem i życia matki. Domowe rozmnażanie zwierząt jest niepotrzebne w czasach, gdy schroniska są przepełnione. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami już nie można sprzedawać zwierząt hodowanych nielegalnie (np. hodowanych w domu).
Temat kastracji i sterylizacji jest często poruszany podczas wizyt w lecznicy. Termin kastracja jest zwykle stosowany wobec samców, a sterylizacja wobec samic, choć są to terminy używane zamiennie. Narosło wiele obaw co do słuszności przeprowadzania tych zabiegów. Sterylizując zwierzęta możemy świadomie zapobiegać niechcianym ciążom, możemy wpłynąć na zachowanie podopiecznych ELIMINUJĄC UCIECZKI, ZACHOWANIA AGRESYWNE oraz seksualne. Ograniczamy w ten sposób także ryzyko wystąpienia u zwierząt niektórych chorób.